Inicio

Benvidas ao sitio do proxecto libre QAS

– Sensorización da calidade do aire –

Este proxecto foi iniciado como Proxecto Final de Carreira de Brais Arias Rio e dirixido por Tiago Fernández Caramés.

Enlaces de interese sobre o proxecto

Que é QAS e cales son os seus obxectivos?

QAS nace do proxecto académico de final de carreira titulado Deseño e prototipado dun sistema de monitorización da calidade do aire con tecnoloxías libres presentado en setembro de 2018, co que se pretende democratizar o acceso á monitorización e sensorización da calidade do aire deseñando e implementando un sistema de sensorización composto por unha estación de sensores e unha aplicación web de xestión.

Create your website at WordPress.com
Get started